Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Tar Gáborné egyéni vállalkozó

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabó Pál utca 20.

Levelezési cím: 4251 Hajdúsámson, Szabó Pál utca 20.

Nyilvántartási szám: 54679197

Adószám: 55929725-1-29

Képviselő: Tar Gáborné

Telefonszám: +36702105610

E-mail: info@markafashion.hu

Honlap: https://www.markafashion.hu

Bankszámlaszám: 11738163-21445853

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség:  info@shoprenter.hu

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online, a honlapunkon keresztül rendelhetőek meg.

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

  • ruházati termékek és kiegészítők
  • egyéb termékek

Árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. 

 

Fizetési módok

Hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a kézbesítés a rendelés ellenértékének Eladó számlájára történő beérkezése után történik. Utánvéttel történő fizetés esetén a rendelés ellenértékének fizetése a kézbesítéskor történik a kézbesítő felé.

A bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történik, mely egy biztonságos, bankfüggetlen, sokak által használt, online fizetési rendszer. A rendszer ötféle kártyatípust fogad el: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express.

A Barion Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

A számlát vagy a küldemény tartalmazza papírra nyomtatott formában, vagy elektronikus úton elérhetővé tesszük a vásárló számára.

 

 

Házhoz szállítással kapcsolatos információk

Webáruházunk megrendeléseinek házhozszállítását futárszolgálat, vagy posta teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban.

Szállítási díjaink (a szállítási és csomagkezelési szolgálatatás díjai)

  10000 Ft, vagy nagyobb összértékű termék(ek) megvásárlása esetén 9999 Ft-nál kisebb összértékű termék(ek) megvásárlása esetén
előreutalás  0 Ft/küldemény   1.290 Ft/küldemény
utánvét  0 Ft/küldemény  1.490 Ft/küldemény

Vásárlástól való elállás

A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a webáruház felé. Ez történhet írásos formában (pl.: email, postai levél), de akár szóban (pl.: telefon, személyesen ügyfélszolgálaton) is.

A megrendelő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben a szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a szolgáltatónak. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a megrendelőt terhelik, a portósan vagy utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Sérült, gyűrött, szagos, bepiszkolt vagy az eredeti új állapottól bármilyen más ok miatt eltérő állapotú ruhát, ruházati terméket nem áll módunkban visszavenni. A termék csomagolásának és egyéb tartozékainak sérült vagy hiányos állapotban való visszaküldése esetén az ebből adódó kárt, költséget felszámoljuk a vásárlónak.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/termékek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint amennyiben tudja, azonnal orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A vásárló panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak.

Keresés